نیپل مارکر

جزئیات عمومی
  • مارکرهای پوستی این شرکت سازگار با تمامی دستگاه های رادیولوژی و ماموگرافی آنالوگ،DR,CRمی باشد، که کمک قابل توجهی در تشخیص به هنگام انواع بیماری های قابل تشخیص در ماموگرافی را دارد.(نیپل کارکر ، مول مارکر)

 

اطلاعات تکمیلی
امروزه ماموگرافی صحیح و دستیابی به یک تصویر استاندارد ، مشکل ترین پروسه تصویربرداری در قیاس با سایر روش های تصویربرداری پزشکی می باشد. مطالعات بیانگر آن است که بیشترین خطاهای تصویربرداری ، ناشی از موقعیت نادرست Nipple در هنگام ماموگرافی است. لذا استفاده از Nipple Marker موقعیت Nipple را در تصویر با دقت مشخص می نماید.

دارای مزایای تشخیصی و تکنیکی زیر می باشد :

تسهیل در بررسی و تفسیر ماموگرام
افزایش Accuracy در تشخیص
Lesion Localization
جلوگیری از تکرار پروسه زمان بر و پر هزینه ماموگرافی
بهبود و ارتقاء Positioning
حصول اطمینان از تصویر کامل MLO View در Pectoral View
امکان مشاهده Posterior Nipple Line در CC View و قیاس با MLO View

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.