مول مارکر

جزئیات عمومی
  • مارکرهای پوستی این شرکت سازگار با تمامی دستگاه های رادیولوژی و ماموگرافی آنالوگ،DR,CRمی باشد، که کمک قابل توجهی در تشخیص به هنگام انواع بیماری های قابل تشخیص در ماموگرافی را دارد.(نیپل کارکر ، مول مارکر)
اطلاعات تکیلی
  • مارکرهای پوستی این شرکت سازگار با تمامی دستگاه های رادیولوژی و ماموگرافی آنالوگ،DR,CRمی باشد، که کمک قابل توجهی در تشخیص به هنگام انواع بیماری های قابل تشخیص در ماموگرافی را دارد.(نیپل کارکر ، مول مارکر)
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.