ترانزیت کولون تایم

جزئیات عمومی
در موارد یبوست مزمن ایدیوپاتیک که بیش از 3 ماه طول می‌کشد و بیماری زمینه‌ای وجود ندارد اجرای درمان صحیح، وابسته به وضعیت زمان ترانزیت کولون (CTT) می‌باشد
اطلاعات تکمیلی
در موارد یبوست مزمن ایدیوپاتیک که بیش از 3 ماه طول می‌کشد و بیماری زمینه‌ای وجود ندارد اجرای درمان صحیح، وابسته به وضعیت زمان ترانزیت کولون (CTT) می‌باشد
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.